NRK Vestfold og Telemark

Send inn video eller bilder til NRK Vestfold og Telemark
Vilkår

Det er kun tillatt å sende inn bilder du selv har tatt eller hvor fotografen har godkjent innsendingen. Du kan ikke sende inn bilder uten at personen(e) som er med i bildet godkjenner at det sendes inn. Hvis personen(e) er under 15 år, skal du ha godkjennelse fra foresatte.

NRK gis ved denne avtale en stedsuavhengig, ubegrenset og evigvarende rett til eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring av hele eller deler av produksjonen for allmennheten på enhver kjent og ukjent teknisk plattform og uavhengig av distribusjonsmåte.