Håkon vil veldig gjerne se det DU har laget fra Gjør det sjøl! Send inn et bilde eller en video, så blir det kanskje vist i en episode.

Gjør det sjøl plakat med forskjellige utklipp av Håkon fra sesong 6.
Hva sender du inn?

Ved å sende inn bilde eller video godtar du at det kan bli vist på NRK Super. Formålet med det du sender inn til oss her er journalistisk. Dermed er det loven om behandling av personopplysninger § 3, «Forholdet til ytrings- og informasjonsfriheten», som gjelder. Hvis bildet eller videoen blir brukt vil det bli arkivert sammen med programmet. Hvis det ikke blir brukt, vil det bli slettet.