Landsmøte

Om deg

Last opp bilder eller videoer her

Vilkår

NRK gis ved denne avtale en stedsuavhengig, ubegrenset og evigvarende rett til eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring av hele eller deler av produksjonen for allmennheten på enhver kjent og ukjent teknisk plattform og uavhengig av distribusjonsmåte.